Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Niepodległości
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Order Krzyża Grunwaldu III klasy

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie 1924,1928,1932
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

Biogram

 • 28 VII 1894 - ur. w Iwkowej (pow. brzeski);
  ukończył gimnazjum w Bochni; studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1914 - wstąpił do Legionów Polskich; żołnierz 2. a potem
  3. Pułku Piechoty Legionów 1916 - ranny w bitwie pod Kostiuchnówką; w niewoli rosyjskiej
 • 1917 - uciekł z niewoli i służył w II Korpusie Polskim w Rosji; mianowany porucznikiem, walczył w bitwie pod Kaniowem
 • XI 1918 - w Wojsku Polskim
 • I 1919 - służył w Białostockim Pułku Strzelców
  (od 12 X 1921 - w 79 Pułku Piechoty)
 • IV 1919 - mianowany na stopień majora, w wojnie polsko-bolszewickiej jako dowódca Białostockiego Pułku Strzelców; przebywał w niewoli litewskiej
 • 12 X 1921 - VI 1933 - dowódca 79 Pułku Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy w Słonimiu
 • VI 1933 - dowódca piechoty dywizyjnej 27 Dywizji Piechoty
  w Kowlu
 • 1935-1938 - komendant Centrum Wyszkolenia Piechoty
  w Rembertowie
 • 5 V 1938 - dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu
 • IX 1939 - dowodził 3 DPLeg. w składzie Grupy Operacyjnej gen. Skwarczyńskiego; w trakcie bitwy pod Iłżą ranny
  8 września, dostał się do niewoli niemieckiej; po opuszczeniu szpitala więzień obozu jenieckiego VII A Murnau
 • 1945 - po uwolnieniu powrócił do Polski; w LWP szef Departamentu Piechoty i Kawalerii MON, wkrótce dowódca
  7 Dywizji Piechoty
 • 1946 - został mianowany generałem brygady
 • 30 IX 1948 - został przeniesiony w stan spoczynku z powodu stanu zdrowia, wkrótce zmarł. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka