Odznaczenia

 • Virtuti Militari 3x (kl. 5 nr 5409, kl. 4 nr 00015,
  kl. 2 nr 00023)
 • Order Polonia Restituta kl. III
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Złoty Krzyż Zasługi

Miejsce pochówku

Al. Zasłużonych, rząd A 29 II, półkole, grób 14

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932
 • L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty
  w kampanii 1939. Lublin 1969
 • Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny wojskowy
  w Warszawie. W-wa 1989
 • T. Jurga. Obrona Polski 1939. W-wa 1990
 • M. Bielski. GO "Piotrków" 1939. W-wa 1991
 • T. Kryska - Karski- St. Żurakowski. Generałowie Polski Niepodległej. W-wa 1991
 • M. Bielski. Generałowie odrodzonej Rzeczypospolitej, tom I-II, Toruń 1995
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

Biogram

 • Ur. 30 XII 1881 w Święcianach na Wileńszczyźnie,
  syn Edwarda i Józefy z Egertów
 • Początkowo uczył się w prywatnych szkołach polskich
  w Święcianach i Lidzie
 • 1895 - 1900 - uczył się w szkole realnej w Petersburgu
 • 1901 - 1904 - w szkole oficerskiej piechoty w Petersburgu
 • 1904 - mianowany ppor. piechoty
 • 1904 - 1905 - w szeregach 10 kompanii 124 pp z Woroneża; brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej
 • dwukrotnie ranny przebywał dłuższy czas na leczeniu szpitalnym; pełnił służbę w Charkowie
 • 1907 - awansowany do stopnia porucznika piechoty
 • 1911 - jednocześnie studiował w Wyższym Instytucie Handlowym w Charkowie
 • 1912 - 1914 - studiował w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu
 • 1914 - awansowany do stopnia kapitana piechoty
 • VII 1914 - 1917 - bierze udział w I wojnie światowej
  w szeregach 276 pp jako d-ca 9 kompanii, potem d-ca batalionu
 • 1915 - awansowany do stopnia majora i kolejno ppłk. piechoty; przeniesiony do sztabu 47 korpusu na Froncie Rumuńskim, gdzie pełnił funkcję adiutanta sztabu
 • 1916 - dowódca 1 p. strzelców; w czasie walk był pięciokrotnie ranny
 • 1917 - po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dywizji Strzelcow gen. Lucjana Żeligowskiego
 • IX 1917 - VI 1919 - pełnił funkcję oficera operacyjnego
 • XI 1917 - mianowany kwatermistrzem, nastepnie I oficerem sztabu i wreszcie szefem sztabu 4 DStrz.
 • VI 1919 - po powrocie z Kubania do Polski i przeformowaniu
  4 DStrz. w 10 DP służy w Wojsku Polskim
 • VI 1920 - szef sztabu 10 DP
 • 1 VI 1919 - awansowany do stopnia płk. Sztabu Generalnego
 • 26 VIII 1919 - szef Oddziału III Sztabu Frontu Północno-Zachodniego, Frontu Mazowieckiego i 1 Armii
 • 17 VI 1920 - 25 VII 1920 - dowodził 28 pp
 • VIII 1920 - dowodził przejściowo 29 pp
 • IX 1920 - 15 III 1921 - ponownie dowódca 28 pp
 • 10 VIII 1921 - dowódca 20 BP
 • 10 VIII 1921 - 20 X 1922 - szef sztabu DOK IX Brześć nad Bugiem
 • 20 X 1922 - I oficer Inspektoratu armii nr 3 w Toruniu
 • 1923 - ukończył kurs informacyjny dla wyższych dowódców przy MSWoj. w Warszawie
 • 1 VII 1923 - mianowany gen. bryg.
 • 1926 - ukończył kurs wyższych dowódców wojskowych
  we Francji
 • 15 VIII 1924 - IX 1934 - dowódca 15 DP w Bydgoszczy
 • IX 1934 - II 1938 - dowódca DOK VIII Toruń
 • III 1938 - VIII 1939 - dowódca DOK IV Łódź
 • 1 IX 1939 - 13 IX 1939 - dowódca GO "Piotrków" w składzie Armii "Łódź", w walkach pod Mokrą i Borową Górą
 • 13 IX do 29 IX 1939 - dowódca obrony Modlina
 • 7 XI 1939 - został aresztowany i osadzony w oflagu; przebywał kolejno w oflagach IV C w Colditz, IV B w Königstein, IV A Hohenstein, VIII E Johannisbrunn,
  VII A w Murnau i w VIB w Dössel
 • 29 IV 1945 - po uwolnieniu z oflagu w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w dyspozycji Naczelnego Wodza, pozostając bez przydziału
 • I 1946 - na leczeniu we Francji i Włoszech, potem w Wlk. Brytanii
 • 27 I 1947 - powrócił do kraju i zgłosił się do służby wojskowej; nie został przyjęty; przeniesiony w stan spoczynku bez emerytury, zamieszkał u rodziny w Toruniu
 • 1948 - 1956 - żył w skrajnie trudnych warunkach, pracujac
  w instytucjach cywilnych; mieszkał w Bydgoszczy, w Gdańsku (tam pracował jako woźny), w Gdyni (był tam dozorcą domu)
 • X 1956 - uzyskał emeryturę i mieszkanie w Warszawie
 • 13 XI 1962 - zmarł w Warszawie; pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
 • 1 I 1964 - pośmiertnie mianowany gen. dywizji
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka