Odznaczenia

 • Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
 • Złotym Krzyżem Zasługi
 • austriackie: Brązowy Medal za Waleczność
 • Mały Srebrny Medal za Waleczność
 • Wielki Srebrny Medale za Waleczność x2

Miejsce pochówku

kwatera C, rząd B(2 rząd), grób 35

Galeria zdjęc

Bibliografia

 • Marian Porwit. Służba oficerska (na podstawie Leitfaden Truppendienst), część I, Wydawnictwo Instytutu Wojskowo-Naukowego Sztabu Generalnego, nakładem M.Arcta w Warszawie, 1919
 • Marian Porwit. Uwagi o nowej musztrze piechoty, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1921
 • Marian Porwit, Nauka o powinnościach żołnierza, Wojskowy Instytut Naukowo- Wydawniczy, Warszawa 1924
 • Marian Porwit, Tajemnica musztry, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1925
 • Marian Porwit, Duch żołnierski (organizacja wychowania żołnierza), Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1935
 • Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r. Część 1: Plany i ich załamanie się, wyd. Czytelnik, Warszawa 1969
 • Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r. Część 2: Odwrót i kontrofensywa, wyd. Czytelnik, Warszawa 1973
 • Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działaf obronnych 1939 r. Część 3: Bitwy przebojowe i obrona bastionów, wyd. Czytelnik, Warszawa 1978
 • Marian Porwit, Obrona Warszawy wrzesień 1939. Wspomnienia i fakty, wyd. Czytelnik, Warszawa 1959
 • Marian Porwit, Spojrzenia poprzez moje życie,
  wyd. Czytelnik, Warszawa 1986

Biogram

 • 25 IX 1895 - urodził się w Gorlicach
 • 1901-1902 - uczeń I klasy Szkoły Ludowej w Gorlicach
 • 1902-1905 - uczeń Szkoły Ludowej w Krakowie
 • 1905-1906 - uczeń Szkoły Wydziałowej w Gorlicach
 • 1906-1914 - uczeń Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum
  w Gorlicach
 • 1914 - członek Sokolej Drużyny Polowej w Gorlicach
 • IX 1914 - legionista 14 komp. IV bat. 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich
 • IX-X 1914 - elew Szkoły Podchorążych Legionów w Krakowie
  i w Huszt (Węgry)
 • X 1914 - III 1915 - legionista "podchorąży" 11 komp. III bat.
  3 Pułku Piechoty
 • IV 1915 - podoficer 5 kompanii II batalionu 3 Pułku Piechoty
  II Brygady
 • VI 1915 - dowódca plutonu w 8 komp. II bat. 3 Pułku Piechoty II Brygady
 • 1 III - 1 V 1916 - aspirant oficerski Szkoły Chorążych Legionów Polskich w Legionowie na Wołyniu, adiutant komendanta Szkoły Podchorążych Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej w Komorowie
  i równocześnie dowódca plutonu w klasie "A"
 • 10 II - 9 XI 1918 - dowódca klasy "D" w Szkole Podchorążych Piechoty PSZ
 • XI 1918 - III 1919 -referent Oddziału VII Naukowego Sztabu Generalnego WP
 • III - IX 1919 - referent Sekcji 4 Historyczno-Naukowej Departamentu V Naukowo- Szkolnego Ministerstwa Spraw Wojskowych
 • IX - XII 1919 - starszy referent Generalnego Inspektoratu Piechoty i zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminów
 • 2 I-15 IV 1920 i 2 I-6 IX 1921 - słuchacz II kursu Wojennej Szkoły SG
 • IV - IX 1920 - adiutant sztabowy VII Brygady Piechoty
  4 Dywizji Piechoty
 • X - XII 1920 - redaktor Regulaminu i Musztry Piechoty
  w Oddziale III SG WP
 • IX 1921-X 1922 - kierownik Referatu Wyszkolenia Wydziału
  I Regulaminów i Wyszkolenia Oddziału III SG WP
 • X 1922-X 1923 - szef Wydziału I Regulaminów i Wyszkolenia Oddziału III SG WP
 • 15 X 1923 - 1924 - Dyrektor Nauk Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie
 • 1924-1926 - Dyrektor Nauk Oficerskiej Szkoły Piechoty
  w Warszawie
 • X 1926 - szef Wydziału I Wydawniczego Wojskowego Instytutu Naukowo- Wydawniczego i redaktor "Bellony"
 • X 1928 - II 1930 - dowódca Batalionu Szkolnego KOP
  w Osowcu
 • II 1930 - 1932 - Dyrektor Nauk Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie
 • 1932 - XII 1934 - zast. dowódcy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
 • XII 1934 - X 1936 - dowódca 44 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem
 • X 1936 - IX 1939 - kier. I rocz. słuchaczy Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 • VI - VIII 1939 - kierownik ekipy projektującej fortyfikacje stałe na odcinku od Turbacza na wschód
 • 3-6 IX 1939 - oficer do zleceń w Sztabie Naczelnego Wodza
 • 7-8 IX 1939 - oficer do zleceń gen. Czumy
 • 9-27 IX 1939 - dowódca Odcinka Warszawa-Zachód w Obronie Warszawy
 • 27 IX - 3 X 1939 - dowódca Sektora "Warszawa-Północ" powołanego do ewakuacji wojska z Warszawy
 • 1939-1945 - jeniec Oflagów: Osterode, Königstein, Murnau, Lubeka, Dössel
 • zastępca szefa Służby Opieki nad żołnierzem PSZ na Zachodzie
 • członek Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych walczących na obczyźnie.
 • 1947 - powrócił do kraju
 • 1947-1950 - przeniesiony do rezerwy; podjął pracę zarobkową w Spółdz. Wyd. "Czytelnik" i Państwowych Wydawnictwach Technicznych (1950-1967)
 • 26 IV 1988 - zmarł w wieku 93 lat w Warszawie
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka