Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. 4 i V
 • Polonia Restituta 3 kl.
 • Krzyż Niepodległości
 • Krzyż Walecznych
 • Złoty Krzyż Zasługi

Miejsce pochówku

kwatera 28 C, rząd 22, grób 2

Bibliografia

 • Rocznik oficerski 1924, 1928, 1932
 • Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny wojskowy
  w Warszawie. Warszawa 1989
 • T. Kryska-Karski-St. Żurakowski. Generałowie Polski Niepodległej. Warszawa 1991
 • W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. Warszawa 2004

Biogram

 • Ur. 01 I 1882 w majątku Białozórka na Wołyniu
 • Absolwent szkoły junkrów w Kazniu
 • 1903 - w armii rosyjskiej, gdzie awansował kolejno do stopnia podpułkownika
 • W czasie I wojny światowej w stopniu ppłk. dowodził pułkiem
 • 1917 - awansowany do stopnia płk. piechoty; po rewolucji aktywnie działał przy organizowaniu oddziałów polskich
  na Wschodzie, potem dowódca pułku piechoty w Armii Ochotniczej gen. M. Aleksiejewa
 • IX 1918 - VII 1919 - komendant szkoły oficerskiej, dowódca
  14 pułku. strzelców, 2 pułk strzelców
 • VI 1919 - przybył do Polski jako zastępca dowódcy 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego
 • Zweryfikowany w stopniu płk. z starszeństwem od 1 VI 1919
 • VII 1919 - V 1920 - dowodził XX Brygadą Piechoty w wojnie polsko - bolszewickiej
 • V 1920 - IX 1920 - był dowódcą Grupy Operacyjnej w 1 Armii, potem dowódcą XIX Brygady Piechoty w 11 DP
 • IX 1920 - VII 1927 - został mianowany dowódcą 10 DP
 • 1 VII 1923 - awansowany na stopień gen. brygady
 • VII 1927 - IX 1934 - mianowany dowódcą Dok IV Łódź
 • 31 XII 1934 - przeniesiony w stan spoczynku; mieszkał
  w Łodzi
 • 1 IX 1939 - zgłosił się do służby w Wojsku Polskim; zorganizował obronę Modlina i okresowo nią dowodził, potem został zastępcą dowódcy obrony Modlina
 • od 29 IX 1939 - po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej:
  w Oflagu IV B w Koenigstein, od VI 1940 w Oflagu VIII
  w Johannisbrunn, od VI 1942 w Oflagu VII A w Murnau.
 • 29 IV 1945 - po uwolnieniu wyjechał do Francji
 • 1947 - wyjechał do Ameryki Południowej gdzie osiadł na stałe
  w Chile; pracował społecznie wśród polonii i kombatantów
 • 3 XI 1971 - zmarł w Santiago de Chile. Pochowany został
  na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka
21.08.2009 8:35