Odznaczenia

 • Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Krzyż Niepodległości
 • Złoty Krzyż Zasługi

Miejsce pochówku

kwatera 24 B,rząd 8, grób 9

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie: 1923,1924,1928,1932
 • W. Ciechanowicz. W 50-lecie powstania WSWoj.
  w Warszawie. Londyn 1969
 • J. K. Wroniszewski. Barykada września. Warszawa 1984
 • T. Jurga. Obrona Polski 1939. Warszawa 1990
 • W. K. cygan. Oficerowie LP 1914-1917. Słownik biograficzny, t. III. Warszawa 2006
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

Biogram

 • Ur. 09 XI 1893 w Krakowie, syn Pawła i Amalii z Osińskich Iżyńskiej
 • Uczęszczał do gimnazjum św. Anny w Krakowie, gdzie
  11 VI 1912 uzyskał maturę
 • 1912-1914 - studiował na wydziale prawa UJ w Krakowie
 • 1912 -1914 - członek II Drużyny PDS
 • 11-18 XII 1912 - ukończył kurs podoficerski w w Rabce
 • 1913 - ukończył szkołę podchorążych Związku Strzeleckiego
 • 8 VIII 1914 - na czele oddziału z Kolbuszowej przybył do Krakowa; tam wstąpił do 2 pp Legionów Polskich
 • 29 IX 1914 - mianowany chor. piechoty dowodził plutonem
  2 kompanii I baonu 2 pp LP
 • 26 V 1915 - mianowany ppor. piechoty dowodził kompanią
  2 pp LP
 • 17 VI 1915 - ciężko ranny w pierś przez rok leczył się
  w szpitalu w Kolozsvar, szpitalu nr 9, 4 twierdzy w Krakowie
 • od 1916 - po wyleczeniu rany służy w kompanii uzupełniającej nr 3
 • 1 IV 1916 - mianowany por. piechoty; wraca na stanowisko d-cy 2 kompanii w I baonie 2 pp, LP; był k-dtem szkoły oficerskiej w 2 pp LP
 • IX 1918 - awansowany do stopnia kpt. piechoty
 • 10 II 1918 - dowodził I baonem 2 pp LP
 • 15 - 16 1918 - uczestniczył w nocnym przejściu przez front oddziałów II Brygady pod Rarańczą
 • 11 V 1918 - po bitwie pod Kaniowem uczestniczył w pracach Organizacji Wojskowo-Agitacyjnej
 • 2 VII 1918 - mianowany mjr. piechoty i wysłany do 4 Dywizji Syberyjskiej na Kubań; mianowany dowódcą 1 kompanii, następnie komendantem szkoły oficerskiej
 • XII 1918 - wszedł w skład misji wojskowej wysłanej przez dowódcę 4 Dywizji Strelców gen. Lucjana Żeligowskiego do Józefa Piłsudskiego i razem z nią powrócił do kraju
 • XI 1918 - służy w Wojsku Polskim z przydziałem do 2 pp Leg.
 • II 1919 - wyjechał do Francji gdzie objął dowództwo baonu
  2 Pułku Strzelców w Armii gen. Józefa Hallera
 • IV 1919 - po powrocie do kraju w uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 2 Pułku Strzelców (przemianowanego 1 IX 1919 na 44 pp)
 • VII 1920 - mianowany dowódcą 44 pp.
 • 1 VI 1920 - awansowany na stopień ppłk. piechoty
  z starszeństwem od 1 IV 1920
 • 13 VIII 1920 - w bitwie pod Białką Szlachecką
 • 1 XI 1921 do Xi 1922 był słuchaczem I kursu doszkalającego Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie
 • X 1922 - I 1924 był szefem sztabu 16 DP
 • I - IX 1924 - został szefem sztabu DOK V w Krakowie, następnie DOK VII w Poznaniu
 • IX 1924 - III 1927 - oficer transportowy w Oddziale
  IV Sztabu Generalnego
 • III 1927 - XI 1929 - dowodził 52 pp w Złoczowie
 • 1 I 1929 - awansowany do stopnia płk. dypl. piechoty
 • XI 1929 - XII 1930 - mianowany szefem Wydziału Wojskowego Ministerstwa Komunikacji
 • XII 1930 - XI 1934 - dowódca piechoty dywizyjnej 25 DP
  w Kaliszu
 • XI 1934 - I 1938 - na stanowisku pomocnika d-cy DOK X
  w Przemyślu do spraw mobilizacyjnych
 • I 1938 - mianowany dowódcą 20 DP
 • I IX 1939 - dowodzi 20 DP i uczestniczy w walkach
  pod Mławą, potem w obronie Warszawy
 • 13 IX 1939 - dowodził odcinkiem obrony Praga-Pólnoc
 • 28 IX 1939 - po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej, przebywał w oflagu VII A w Murnau
 • 29 IV 1945 - po uwolnieniu z oflagu przez wojska amerykańskie wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do II KP
  gen. W. Andersa: służył w 7 D
 • IX 1946 - ewakuowany z II KP do Wlk. Brytanii;
  po demobilizacji zamieszkał na stałe w Londynie
 • 11 XI 1966 - mianowany przez prezydenta Adama Zaleskiego na stopień gen. bryg.
 • 16 II 1968 - zmarł w Londynie
 • VI 1968 - urnę z jego prochami w przewieziono do Polski; spoczywa pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka