Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. 5, kl. 4 nr 00210,
 • Krzyż Walecznych 4x,
 • Krzyż Niepodległości,
 • Złoty Krzyż Zasługi

Miejsce pochówku

kwatera 10B-1

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie 1924,1928,1932
 • J. K. Wroniszewski. Ochota 1939-1945.
  Warszawa 1976
 • J. K. Wroniszewski. Barykada września. Obrona Warszawy 1939. Warszawa 1984
 • M. Porwit. Spojrzenia poprzez moje życie. Warszawa 1986
 • Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny wojskowy
  w Warszawie. Warszawa 1989
 • W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1918-1939. Warszawa 2004
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006
 • Jerzy S. Wojciechowski. 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich". Pruszków 2007

Biogram

 • Ur. 13 I 1898 w Pilźnie k. Tarnowa, gdzie ukończył szkołę ludową, wstąpił do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz służył ochotniczo w miejscowej drużynie
 • VIII 1914 - wstąpił wraz z drużyną do Legionów Polskich, gdzie służył jako szeregowiec w 2, a potem 4 pp Legionów Polskich. Brał udział w kampanii karpackiej i na Wołyniu
 • VII 1917 - po kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich został wcielony do Polskiego Korpusu Posiłkowego w Przemyślu (podległemu dowództwu austriackiemu)
 • 15/16 II 1918 - wraz z oddziałami II Brygady LP przebił się przez front pod Rarańczą na stronę rosyjską; służył
  w II Korpusie Polskim na Wschodzie
 • V 1918 - po bitwie pod Kaniowem w przedostał się na Kubań, gdzie wstąpił do 14 Pułku Strzelców w 4 Dywizji Strzelców
  gen. Lucjana Żeligowskiego; uczestniczył w walkach
  z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej
 • VII 1919 - po połączeniu się oddziałów 4 DS z 10 DP
  pod Jazłowcem służył w 29 pp Strzelców Kaniowskich
 • 1919-1920 - brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej
  w stopniu podporucznika; za okazane męstwo na polu walki odznaczony został VM kl. 5; po wojnie zweryfikowany
  w stopniu porucznika ze starszeństwem od 1 VI 1919
 • 15 VIII 1924 - został awansowany do stopnia kapitana piechoty
 • 1925 - służył w 29 pp w Kaliszu dowodząc m.in. kompanią
  oraz w 60 pp w Ostrowie Wielkopolskim
 • 1930 - zostaje przeniesiony do 49 pp w Kołomyi
 • 1 I 1934 - po ukończeniu kursu dla dowódców batalionu został awansowany na stopień majora piechoty
 • 1937 - przeniesiony do 40 pp we Lwowie na stanowisko dowódcy II baonu
 • IX 1939 - dowodzi II baonem 40 pp w składzie 5 DP; uczestniczy w obronie Warszawy
 • 26 IX 1939 - ciężko ranny podczas odpierania ataku niemieckiego na Ochotę
 • 27 IX 1939 - zmarł w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Pochowany na cmentarzu Powązki. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika piechoty
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka