Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. 5 nr 14065
 • Krzyż Walecznych
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Niepodległości
 • Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie 1924,1928,1932
 • Dz. Pers. Nr 3 z 26 III 1931
 • Dz. Pers. Nr 8 z 28 VI 1933
 • Ludwik Głowacki. Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej. Warszawa 1969
 • Jarosław Zielinski. Bielany-Przewodnik sentymentalny. Warszawa 2003
 • W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. Warszawa 2004
 • Wacław Godzemba-Wysocki, Marian Domagała-Zamorski. Historia Kaniowszczyków, czyli dzieje
  30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich. Warszawa 2006

Biogram

 • Ur. 3 IX 1895
 • XI 1918 - w Wojsku Polskim
 • 1919-1920 - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919; służył w 84 pp
 • XII 1924 - awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem od 15 XII 1924
 • 1926 - przeniesiony z 84 pp na stanowisko referenta
  do Departamentu Piechoty M.S.Wojsk. Warszawie
 • 1 I 1931 - awansowany do stopnia majora piechoty
 • 7 IV 1931 - przeniesiony na stanowisko dowódcy II batalionu 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Warszawie
 • 11 VII 1933 - przesunięty na stanowisko kwatermistrza
  30 Pułku
 • 1937 - mianowany dowódcą I batalionu 30 Pułku, którym dowodził do IX 1939
 • IXj 1939 - dowódca I batalionu 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w składzie 10 DP
 • Brał udział w ciężkich walkach z wrogiem w obronie linii rzeki Warty pod Beleniem, potem w bojach odwrotowych przez Skierniewice, Miłosnę
 • 14 IX 1939 - dotarł do Warszawy, gdzie uczestniczył
  w walkach w jej obronie; poległ w walce 21 IX 1939 we wsi Placówka na Bielanach
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka