Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. 5
 • Order Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • pośmiertnie Virtuti Militari kl. 4 nr 00110

Miejsce pochówku

kwatera A 10, rząd 1, grób 10

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie MSWoj. 1924, 1928, 1932
 • T. Kryska-Karski - St. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej. Warszawa 1991
 • Z. Mierzwiński, Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1990
 • Cmentarz Komunalny Powązki. Dawny Wojskowy
  w Warszawie. Red. J. J. Malczewski,
  Warszawa 1989
 • O Niepodległą i Granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Warszawa - Pułtusk 2001
 • R. Rybka - K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

Biogram

 • Ur. 20 XII 1893 w Petersburgu, syn Ignacego i Anny
  z Labuńskich
 • 1913- absolwent Korpusu Kadetów w Omsku oraz Pawłowskiej Szkoły Wojskowej w Petersburgu, mianowany ppor. Podczas
  I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej
  na Froncie Wschodnim
 • XII 1917 - dowodził batalionem w III korpusie Polskim,
  w stopniu kpt.
 • X 1918 - w 4 DS. gen. Lucjana Żeligowskiego, w walkach
  z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej
 • 14 VII 1919 - 23 VII 1920 - dowodził I batalionem 31 pp
 • 1 VII 1920 - awansowany do stopnia mjr. piechoty, wsławił się trzydniową obroną Zamościa, za co został odznaczony
  VM kl. 5 (nr 0738, nadany 21 II 1921)
 • 23 VII 1920 - zostaje dowódcą 31 pp
 • 1 XI 1921 - X 1922 - na kursie doszkalającym do WSWoj.
  w Warszawie
 • 1 VII 1923 - awansowany do stopnia ppłk. Sztabu Generalnego; pełni służbę jako szef wydziału w Oddziale
  IIIa - Biura Ścisłej Rady Wojennej, pod kierownictwem
  płk. SG Tadeusza Kutrzeby
 • 1925 - ślub z Marią z Wesołowskich; przeniesiony na stanowisko oficera Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych
 • 1 I 1928 - awansowany do stopnia płk SG; skierowany do KOP na stanowisko d-cy 6 Półbrygady KOP
 • VII 1929 - po reorganizacji KOP obejmuje stanowisko d-cy nowo powstałej Brygady KOP "Grodno", którą dowodzi
  do VI 1930
 • VII 1930 - V 1936 - pełni funkcje d-cy piechoty dywizyjnej
  i p. o. d-cy 19 DP w Wilnie
 • V 1936 - mianowany d-cą 4 DP
 • 19 III 1939 - mianowany generałem bryg.
 • 28 III 1939 - obejmuje dowództwo GO "Wschód"
  Armii "Pomorze"
 • IX 1939 - po stoczeniu ciężkich walk nad rzeką Osą, przebijał się w kierunku Bzury
 • od 11 IX 1939 - w bitwie nad Bzurą dowodził na odcinku głównego uderzenia, w trakcie, którego podległe mu oddziały zdobyły Łowicz; następnie przebijał się przez Kampinos
  w kierunku Modlina
 • 21 IX 1939 - objął dowództwo - złożonego z resztek różnych oddziałów - zgrupowania w Palmirach
 • 22 IX 1939 - poległ w natarciu na pozycje wroga
  pod Łomiankami Górnymi
 • Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkachi
  w Warszawie.
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka