Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. IV i V kl. 5,
 • Krzyż Walecznych
 • Krzyż Niepodległości
 • Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Miejsce pochówku

kwatera 24A-1

Bibliografia

 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006
 • Piotr Matusak. Generał Ludwik Bittner, 1892-1960. Żołnierz i polityk. Siedlce 2008

Biogram

 • Ur. 24 IV 1892 r. w Stanisławowie, syn Ludwika Jana
  / pracownika kolei/ i Marii z d. Drozdowska.
 • Uczeń szkoły realnej we Lwowie i Stanisławowie, gdzie
  w 1911r. otrzymał świadectwo dojrzałości
 • 1911-1914 - studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Od 1914 - studiował również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Od 1912 - czynny w Związku Strzeleckim, gdzie ukończył szkołę podoficerską
 • VIII 1914 - wstąpił w Krakowie do Legionów Polskich;
  dowodził sekcją, później plutonem w III batalionie 2. pp
  II brygady
 • XI 1916 - w stopniu por. dowodził kompanią na kursach oficerskich w Ostrowi Maz. i w Zegrzu.
 • VII 1917 - po kryzysie przysięgowym w jest dowódcą
  5 kompanii 2. pp Polskiej Siły Zbrojnej w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie
 • XI 1918 - w Wojsku Polskim; uczestniczył w opanowaniu Dęblina - został pierwszym dowódcą miejscowego garnizonu
 • XII 1918 - dowodził batalionem zapasowym 34. pp
 • VI 1920 - był szefem Sekcji Piechoty w Departamencie I. M.S.Wojsk.
 • VIII 1920 - był dowódcą 34 pp i okresowo dowódcą garnizonu Białą Podlaska. W stopniu majora brał udział w szeregach 34 pp w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.; dowodził batalionem zapasowym pułku; po wojnie zweryfikowany w stopniu ppłk
  ze starszeństwem z 1 VI 1919 r.
 • 1 I 1927 - awansowany do stopnia płk
 • W VI 1930 - został mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej 5. DP
 • XI 1938 - mianowany pomocnikiem dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza
 • IX 1939 - zastępca dowódcy grupy KOP, działającego
  w składzie SGO "Polesie" gen. bryg. F. Kleeberga
 • od X 1939 - konspiracji SZP-ZWZ-AK w Warszawie
 • IV 1940 - szef Biura Inspekcji KG ZWZ
 • IV 1941 - przeniesiony na stanowisko komendanta Okręgu ZWZ/AK Lublin (służbę pełni do I 1943)
 • 11 I 1943 - mianowany przez KG AK pełnomocnikiem dowódcy AK ds. wcielenia BCh, jednocześnie inspektor KG AK na Okręg AK Lublin (służbę pełni do lipca 1944)
 • 24/25 III 1943 - rozkazem Naczelnego Wodza mianowany gen. brygady ze starszeństwem z 20 III 1943
 • 1944 - tracił jedynego syna, Macieja, zamordowanego
  przez Niemców
 • VII 1944 - dowódca odtwarzanej w AK 9. Podlaskiej DP AK formowanej w rejonie Białej Podlaskiej
 • 14 VIII 1944 - aresztowany przez NKWD; po kilkudniowym pobycie w areszcie NKWD w Lublinie wywieziony samolotem
  ze Świdnika do Moskwy gdzie był przetrzymywany w więzieniu Lefortowo
 • IX 1944 - więziony w obozie w Charkowie, a później
  w Diagilewie i Griazowcu
 • 4 XI 1947 - repatriowany do Polski przez Brześć; zamieszkał
  w Warszawie, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1957 r.
 • XI 1957 - został wybrany wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Weryfikacyjnej
 • IX 1959 - został wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
 • 24 I 1960 - zmarł w Warszawie; został pochowany w kwaterze 24 A na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka