Odznaczenia

 • Virtuti Militari kl. IV nr ooo16 i kl. V
 • Krzyz Niepodleglosci
 • Order Polonia Restituta kl. IV
 • Krzyż Walecznych 4x
 • Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Miejsce pochówku

kwatera 30 B II, rząd 5, grób 1

Bibliografia

 • Roczniki oficerskie MSWoj. 1923,1924,1928,1932
 • T. Jurga. Obrona Polski 1939. W-wa 1990
 • T. Kryska-Karski - St. Żurakowski. Generałowie Polski niepodległej. W-wa 1991
 • L. Głowacki. Działania wojenne na Lubelszczyźnie
  w 1939. Lublin 1976
 • R. Rybka - K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

Biogram

 • Ur. 3 XII 1888 we Lwowie, syn Józefa i Barbary z d. Rydel
 • 1900 - 1907 - uczęszczał do gimnazjum we Lwowie,
  gdzie w 1907 zdał egzamin dojrzałości
 • 1907-1914 - studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej
 • VIII 1910 - VIII 1911 - ukończył jednoroczną szkołę oficerską; w 5 potem w 3 pułku Obrony Krajowej armii austriackiej
 • 1913 - mianowany ppor. art.
 • 1911 - 1 VIII 1914 - w Polskich Drużynach Strzeleckich
  na stanowisku szkoły podchorążych Związku Strzeleckiego
 • 1 VIII 1914 - zmobilizowany do armii austriackiej walczył
  na froncie rosyjskim jako dowódca plutonu 19 pułku Obrony Krajowej
 • 23 III 1915 - dostał się do niewoli rosyjskiej i przebywał w obozie jenieckim do 6 VI 1918
 • 6 VI 1918 - I 1920 - oo uwolnieniu z niewoli od służył w 5 DP Wojska polskiego na Syberii, dowodził kompanią potem baonem 1 pułku strzelców
 • I 1919 - awansowany do stopnia kpt. piechoty
 • I 1920 - po kapitulacji 5 DP w niewoli bolszewickiej, skąd udało mu się uciec do Harbinu
 • II 1920 - był dowódcą Legii Oficerskiej w Harbinie, awansował do stopnia mjr
 • Po powrocie do Polski służy w WP
 • 18 VII 1920 - 1 IV 1927 - w wojnie polsko-bolszewickiej
  na stanowisku dowódcy 1 Syberyjskiego pp (przemianowanego później na 82 pp)
 • 15 VIII 1922 - awansowany do stopnia ppłk. piechoty
 • 15 VIII 1924 - awansowany do stopnia płk. piechoty
 • XI 1921 - II 1922 - ukończył w Rembertowie kurs dla dowódców pułków
 • V 1925 - kurs w Centralnej Szkole Strzelania w Toruniu
 • 1 IV 1927 - X 1937 - był dowódcą piechoty dywizyjnej
  30 DP w Kobryniu
 • 10 XI 1932 - 10 VIII 1933 - kurs w centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie
 • X 1937 - objął dowodzenie 10 DP w Łodzi, którą dowodził podczas kampanii wrześniowej 1939 w składzie Armii "Łódź".
 • 19 III 1938 - awansowany do stopnia gen. brygady
 • 3 IX 1939 - dowodził GO "Sieradz"
 • 10 IX 1939 - przebił się z częścią 10 DP do Warszawy,
  a skierowany następnie na Lubelszczyznę uczestniczył w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie dowodził Grupą Operacyjną swego imienia
 • 27 IX 1939 - po kapitulacji w niewoli niemieckiej,
  w oflagu VII A w Murnau
 • 29 IV 1945 - po uwolnieniu z obozu przez wojska amerykańskie wstąpił do II Korpusu Polskigo we Włoszech
 • Następnie po krótkim pobycie w II KP wyjechał do Wlk. Brytanii
 • 29 IV 1963 - zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł
 • Jego prochy zostały przewiezione do Polski i pochowane
  na cmentarzu Powązki w Warszawie.
© SH Cytadela, DGW zaktualizowano: 15.02.2010 8:07 statystyka